Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16197
Title: I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni "Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?" : (Opole, 4 kwietnia 2014 r.)
Authors: Olszowy, Ewa
Keywords: I Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni; sprawozdanie
Issue Date: 2014
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2014), s. 167-171
Abstract: 4 kwietnia 2014 r. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu oraz Redakcja „Pulsu Uczelni” zorganizowały I Międzynarodową Konferencję Pulsu Uczelni zatytułowaną „Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?”. Spotkanie adresowano do studentów, pracowników szkół wyższych – w tym do bibliotekarzy. Celem organizatorów konferencji było przekazanie praktycznych wskazówek, dotyczących przygotowywania tekstów naukowych. W pierwszym wystąpieniu, zatytułowanym – Implicit norms of the review process: Some unwritten guidelines, John Nezlek (College of William & Mary, Williamsburg VA) przedstawił wytyczne dla pisania prac w języku angielskim oraz wskazówki związane z wysyłaniem tekstów do czasopism naukowych. Zwrócił uwagę na sposoby opracowywania tekstu naukowego, konieczność stosowania krótkich zdań i paragrafów oraz na elementy, które powinny znaleźć się we wstępie (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16197
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszowy_I_Miedzynarodowa_Konferencja.pdf421,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons