Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16199
Title: Strona WWW jako element systemu informacji o usługach dla czytelników na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Other Titles: Website as a Part of the Information System Providing Services to Readers. A case study of the Theological Library of the University of Silesia in Katowice
Authors: Olszowy, Ewa
Keywords: Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Działalność usługowa biblioteki
Issue Date: 2014
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 2 (2014), s. 145-158
Abstract: W artykule przedstawiono znaczenie strony internetowej w przekazywaniu informacji o ofercie usługowej biblioteki wydziałowej na przykładzie Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukazano zakres informacji potrzebnych czytelnikom, a umieszczanych na stronach WWW bibliotek. Zaprezentowano też formy komunikacji elektronicznej służącej nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z użytkownikami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16199
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszowy_Strona_WWW_jako_element_systemu.pdf767,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons