Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16226
Title: Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych
Authors: Kosek-Nita, Bogumiła
Keywords: alkoholizm; młodzież szkolna; profilaktyka
Issue Date: 2000
Citation: Chowanna, T. 1, (2000), s. 88-101
Abstract: Alkoholizm w Polsce jest wciąż podstawowym nałogiem i obejmuje swoim zasięgiem coraz szersze kręgi ludzi, w tym nawet dzieci. Istnieje zatem konieczność intensywnych działań profilaktycznych w tym zakresie. Jak wynika z literatury i badań naukowych, liczba osób uzależnionych od alkoholu i nadmiernie pijących sięga w naszym kraju od czterech do pięciu milionów, osób zaś wymagających leczenia — od 1 do 1,2 miliona (C e k i e r a, 1994; Woydyłło, Osiatyński, 1992). Badania wskazują na ogromny wzrost spożycia alkoholu w ostatnich latach, i tak np. w stosunku do roku 1989 spożycie wzrosło aż o około 40%. Tak więc rozmiary społeczne problemów związanych z alkoholizmem są wprost proporcjonalne do wielkości średniego spożycia alkoholu w całej populacji (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16226
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosek_Nita_Problem_alkoholizmu_wsrod.pdf541,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons