Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1625
Title: Wpływ kapitalizmu państwowego na ewolucję środowiska międzynarodowego
Authors: Nowakowski, Krzysztof
Keywords: kapitalizm państwowy; stosunki międzynarodowe; stosunki gospodarcze; korporacje międzynarodowe
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. 66-87). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł odpowiada na pytania czym jest kapitalizm państwowy i czym różni się od kapitalizmu wolnorynkowego. Ukazuje ewolucję systemu kapitalistycznego stawiając jednocześnie tezę, że obecnie nie ma rywalizacji pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem, ale między różnymi wersjami kapitalizmu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1625
ISBN: 9788380121713
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowakowski_Wplyw_kapitalizmu_panstwowego_na_ewolucje_srodowiska_miedzynarodowego.pdf587,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons