Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16256
Title: Więzienne macierzyństwo : studium socjopedagogiczne - recenzja
Authors: Raś, Danuta
Keywords: recenzja; Agata Matysiak-Błaszczyk; macierzyństwo; więzienie
Issue Date: 2018
Citation: Chowanna, T. 1, (2018), s. 327-334
Abstract: Recenzja książki: Agata Matysiak-Błaszczyk: Więzienne macierzyństwo. Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, 286 s., ISBN 978-83-232-3045-8
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16256
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ras_Wiezienne_macierzynstwo.pdf291,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons