Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1627
Tytuł: Myśl etyczna w szkole lwowsko-warszawskiej
Autor: Ślęczek-Czakon, Danuta
Słowa kluczowe: etyka; szkola lwowsko-warszawska
Data wydania: 1988
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: Folia Philosophica, T. 5 (1988), s. 87-104
Abstrakt: The aim here was to present in this article the most important ethical ideas expounded by the representatives of the Lwów-Warsaw philosophical school and to indicate the characteristic features of these ideas that could provide justification for speaking of a common methodological and theoretical attitude held by these researchers. The ethical theses of the representatives of this school are presented and are next compared with the point of view of K. Twardowski, attempting to evaluate these theses and to decide how far it is justified to speak of the Lwów-Warsaw school of ethical thinking.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1627
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sleczek_Czakon_Mysl_etyczna_w_szkole_lwowsko_warszawskiej.pdf1,01 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons