Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBiały, Paulina-
dc.date.accessioned2020-10-02T08:51:28Z-
dc.date.available2020-10-02T08:51:28Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citation"Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne" [Nr] 8 (2012), s. 113-121pl_PL
dc.identifier.issn1897-4244-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/16279-
dc.description.abstractNiniejszy artykuł ma na celu omówienie procesów sufiksacji jako sposobów tworzenia zdrobnień w języku angielskim, biorąc pod uwagę w szczególności sufiks –ie. Analiza 175 wierszyków dla dzieci z książki The Collins Book of Nursery Rymes dowodzi, iż jest on najczęściej stosowanym sufiksem w angielskiej literaturze dziecięcej. Posiada on wiele znaczeń, co sprawia, iż może być użyty w różnorodnych kontekstach, w zależności od rozmówców i sytuacji, w jakiej się znajdują. Ponadto, łączy się z rzeczownikami różnego typu, co podkreśla jego uniwersalność. W artykule pokrótce omówione są także pozostałe sufiksy powszechnie stosowane do tworzenia form zdrobniałych w języku angielskim.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectEnglish diminutivespl_PL
dc.subjectsuffixationspl_PL
dc.titleSynthetic diminutives in English nursery rhymes : formations with the suffix "-ie"pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bialy_Synthetic_diminutives_in_English_nursery.pdf523,63 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons