Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1628
Tytuł: Problem związków między nauką o moralności a etyką w ujęciu Marii Ossowskiej
Autor: Ślęczek-Czakon, Danuta
Słowa kluczowe: etyka; nauka o moralności; Maria Ossowska
Data wydania: 1991
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: Folia Philosophica, T. 8 (1991), s. 169-184
Opis: The article presents one of the problems taken up in her works by M. Ossowska. It covers a number of specific problems, among others, the importance of descriptive-explanatory researci for the evaluative-normative considerations, transfer from describing to evaluating and postulating the structure of ethic systems. The presentation and analysis of M. Ossowska’s attitude toward} the above mentioned problems is for the author of the article the basis to show her own reflections concerning the possibility of passing from descriptive ethics to normative ethics.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1628
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sleczek_Czakon_Problem_zwiazkow_miedzy_nauka_o_moralnosci.pdf943,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons