Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1629
Tytuł: Gilotyna Hume’a
Autor: Ślęczek-Czakon, Danuta
Słowa kluczowe: etyka; Hume
Data wydania: 1992
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: Folia Philosophica, T. 10 (1992), s. 147-159
Abstrakt: Two hundred and fifty years have passed since David Hume in his famous „Treatise on human nature” formulated the renowned dictum „no ought from is”. In this article are presented the most important interpretations of Hume’s thesis, called by one researcher Hume’s guillotine. The author also indicates that the dispute on the scope and meaning of Hume’s thesis has many strands (relating to a tissue of many problems) and is argued on various levels.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1629
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sleczek_Czakon_Gilotyna_Humea.pdf695,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons