Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16303
Title: Stymulacja i rehabilitacja dzieci oraz młodzieży metodą NDT-Bobath
Authors: Kowalska-Kantyka, Małgorzata
Keywords: Metoda NDT-Bobath; rehabilitacja dzieci; rehabilitacja mlodzieży; rozwój psychoruchowy
Issue Date: 2004
Citation: Chowanna, T. 1, (2004), s. 61-71
Abstract: Twórcami tej metody są Czesi: neurolog Karel Bobath i fizjoterapeutka Berta Bobath, zamieszkali w Londynie. Swój sposób stymulacji dzieci opracowali i zaczęli stosować już w latach czterdziestych. W latach pięćdziesiątych kontynuatorkami oraz twórczyniami własnego programu przeznaczonego do stymulacji niemowląt były pediatra Elizabeth Koning i fizjoterapeutka Mary Quinton. NDT-Bobath jest współczesną nazwą tej metody. Skrót oznacza: N - neuro, nerwowe, D - developmental, rozwojowe, T - treatment, usprawnianie. Polska nazwa brzmi więc: usprawnianie nerwowo-rozwojowe. Usprawnianie - ponieważ to forma terapii opartej na manipulacji punktami kluczowymi w obrębie określonych sfer ciała; nerwowe - ponieważ stosowana terapia dotyczy zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego; rozwojowe - gdyż diagnoza i rehabilitacja oparta jest na analizie rozwoju psychomotorycznego. Metoda NDT-Bobath należy do grupy metod kinezyterapeutycznych o charakterze neurorozwojowym i można określić ją jako kompleksową formę stymulacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16303
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalska_Kantyka_Stymulacja_i_rehabilitacja_dzieci.pdf473,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons