Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1632
Tytuł: Człowiek, moralność, społeczeństwo w poglądach Bernarda Mandeville’a
Autor: Ślęczek-Czakon, Danuta
Słowa kluczowe: etyka; utylitaryzm; Bernard Mandeville
Data wydania: 2001
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Źródło: Folia Philosophica, T. 19 (2001), s. 141-153
Abstrakt: The article is devoted to a presentation of the persona and the ideas of Bernard Mandeville. This author is frequently omitted in the history of ethics, and if his ideas are remembered, then only in a fragmentary way. Mandeville's output deserves a higher evaluation - his analyses of man, morality, and society were innovative in the 17lh century, they are achievement of the English Enlightenment, and the significance of his anthropology goes beyond the epoch in which he lived.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1632
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sleczek_Czakon_Czlowiek_moralnosc_spoleczenstwo.pdf725,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons