Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16349
Title: Studia etnologiczne wobec wyzwań współczesności : na przykładzie ośrodka cieszyńskiego
Authors: Czerwińska, Kinga
Keywords: etnologia; antropologia kulturowa; etnologia kulturowa
Issue Date: 2008
Citation: Lud, T. 92 (2008), s. 235-243
Abstract: Wśród wielu dyscyplin zajmujących się interpretacją rzeczywistości kulturo¬ wej etnologia/antropologia kulturowa zajmuje ważną pozycję. Spektrum podejmowanych współcześnie zagadnień znacznie wykracza poza tradycyjny przed- miot badań tej nauki, a zespół metod interpretacji kultury, aparat metodyki badań oraz przede wszystkim tendencje do interdyscyplinarności, czynią etnologię kierunkiem kształcenia humanistycznego o coraz większej popularności[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16349
ISSN: 0076-1435
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinska_Studia_etnologiczne.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons