Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16385
Title: Stacy Alaimo "Exposed. Environmental Politics & Pleasures in Posthuman Times" (Nota krytyczna)
Authors: Kisiel, Michał
Keywords: transcielesność; ekokrytyka; feminizm; przyjemność; nowy materializm; antropocen
Issue Date: 2019
Citation: "ER(R)GO" nr 39 (2019), s. 233-236
Abstract: Niniejsza nota krytyczna poświęconą książce Stacy Alaimo pt. "Exposed. Environmental Politics & Pleasures in Posthuman Times" opublikowanej w 2016 roku przez University of Minnesota Press. Nota prezentuje streszczenia esejów składających się na pracę Alaimo, rekonstruuje ich kluczowe zagadnienia oraz opisuje problemy z jakimi się one mierzą.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16385
DOI: 10.31261/errgo.7717
ISSN: 2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisiel_Stacy-Alaimo_Exposed_environmental_politics_and_pleasures_in_posthuman_times_Nota_krytyczna.pdf913,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons