Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16387
Title: On deadjectival conversion in English
Authors: Cetnarowska, Bożena
Keywords: conversion; English
Issue Date: 2010
Citation: "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne" [Nr] 6 (2010), s. 111-123
Abstract: Artykuł omawia proces konwersji w języku angielskim, nazywany także derywacją zerową. Opisane zostały dwa typy konwersji, w których podstawę stanowią przymiotniki: konwersja przymiotników w czasowniki (typ dry — to dry oraz konwersja przymiotników w rzeczowniki (typ empty — an empty). Pokazano różnicę w ograniczeniach dotyczących obu rodzajów procesów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16387
ISSN: 1897-4244
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cetnarowska_On_deadjectival_conversion_in_English.pdf375,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons