Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1642
Title: Wpływ funkcjonowania rządów mniejszościowych na politykę zagraniczną państwa : przypadek Polski
Authors: Radek, Robert
Keywords: rządy mniejszościowe w Polsce; rząd mniejszościowy; polityka zagraniczna państwa
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. 160-183). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autor przystępując do analizy zagadnienia wskazanego w tytule artykułu, założył hipotezę, że status rządu mniejszościowego determinuje kształt realizowanej polityki zagranicznej w danym państwie i zazwyczaj powoduje utrudnienia w realizacji założeń strategicznych tej polityki. Próba weryfikacji takiego założenia wymaga postawienia kilku pytań badawczych i tez pomocniczych. Po pierwsze, czy pojawienie się rządu mniejszościowego w ramach danego systemu politycznego wpływa na osłabienie dyplomacji danego państwa? Po drugie, czy słaba pozycja rządu mniejszościowego nie wpływa pośrednio na partnerów zagranicznych danego kraju, którzy nie widzą w nim solidnego, wiarygodnego, a przede wszystkim perspektywicznego partnera do rozmów i ustaleń w bilateralnych i multilateralnych stosunkach? Po trzecie, jak sami decydenci polityczni, posiadający świadomość słabości zaplecza politycznego rządu, podchodzą do formułowania celów i realizowania dotychczasowych założeń strategicznych polskiej polityki zagranicznej na różnych kierunkach? Po czwarte, jakie elementy w polityce zagranicznej państwa znajdującego się pod kontrolą rządu mniejszościowego ulegają najczęstszym zmianom i czy mają one duże czy małe znaczenie, jeśli chodzi o długookresowe konsekwencje takich zmian? Po piąte jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne warunkują rolę partii rządowej w kreowaniu polityki zagranicznej?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1642
ISBN: 9788380121713
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radek_Wplyw_funkcjonowania_rzadow_mniejszosciowych_na_polityke_zagraniczna_panstwa_Przypadek_Polski.pdf562,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons