Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1643
Tytuł: Dylematy polityki niemieckiej Polski związane ze wzrostem międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro
Autor: Stolarczyk, Mieczysław
Słowa kluczowe: stosunki polsko-niemieckie; stosunki gospodarcze polsko-niemieckie; kryzys strefy euro; integracja europejska; integracja gospodarcza
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. 230-253). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Autor poddaje analizie politykę Polski wobec Niemiec na początku drugiej dekady XXI wieku. Jednym z ważniejszych dylematów polityki niemieckiej Polski, jak i polityki niemieckiej innych państw w tym okresie, był ten związany ze wzrostem roli Niemiec w następstwie kryzysu w strefie euro. Niemcy, ze względu na potencjał gospodarczo‑finansowy, odgrywały główną rolę w działaniach stabilizujących tę strefę. Wzmocnienie pozycji Niemiec w strefie euro i w UE spotkał się z różnymi ocenami nie tylko poza granicami RFN, ale także w samych Niemczech.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1643
ISBN: 9788380121713
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stolarczyk_Dylematy_polityki_niemieckiej_Polski_zwiazane_ze_wzrostem_miedzynarodowej_roli_Niemiec_w_nastepstwie_kryzysu_strefy_euro.pdf607,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons