Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16448
Title: Ks. Andrzej Anderwald, Zur Vernünftigkeit des Glaubens. Überlegungen zum Dialog zwischen (Fundamental-) Theologie und Naturwissenschaften : recenzja
Authors: Szymik, Jerzy
Keywords: Zur Vernünftigkeit des Glaubens. Überlegungen zum Dialog zwischen (Fundamental-) Theologie und Naturwissenschaften; recenzja
Issue Date: 2019
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2019, z. 2, s. 434-437
Abstract: Recenzja książki: Ks. Andrzej Anderwald, Zur Vernünftigkeit des Glaubens. Überlegungen zum Dialog zwischen (Fundamental-) theologie und naturwissenschaften, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, ss. 167.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16448
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_Ks_Andrzej_Anderwald_Zur_Vernünftigkeit_des_Glaubens.pdf455,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons