Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16472
Title: Reconsidering Transcendence. Between presence and absent : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji teologicznej zorganizowanej przez Faculty of Theology - University of Malta (University of Malta, Msida, 10-11 maja 2019
Authors: Surmiak, Wojciech
Keywords: Transcendence. Between presence and absent; konferencja
Issue Date: 2019
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 2019, z. 2, s. 444-449
Abstract: Uniwersytet Maltański (University of Malta, L-Università ta’ Malta) to główny uniwersytet na Malcie. Studiuje w nim ponad 11 000 studentów, w tym liczna, bo ponad sześciusetosobowa grupa studentów z zagranicy. Wielu z nich korzysta z programu Erasmus+. Siedziba uniwersytetu znajduje się w mieście Msida, a kampusy uniwersyteckie w M dinie, Valletcie i na wyspie Gozo. Językiem urzędowym uniwersytetu jest język angielski. W uczelni ma swoją siedzibę działający pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Instytut Prawa Morskiego (International Maritime Law Institute). Początek dzisiejszej uczelni związany jest z powstaniem Collegium Melitense, powołanego do życia 12 listopada 1592 r. z inicjatywy ówczesnego papieża Klemensa VIII . Uczelnia prowadzona była przez jezuitów na wzór innych kolegiów zwanych Collegia Externorum (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16472
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surmiak_Reconsidering_Transcendence_Between_presence_and_absent.pdf441,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons