Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1649
Title: Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski
Authors: Lakomy, Miron
Keywords: bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski; cyberbezpieczeństwo; zagrożenia cyberbezpieczeństwa; incydenty teleinformatyczne
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. 373-402). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autor zauważa, że współcześnie jedną z podstawowych zmian w obszarze bezpieczeństwa, jest ta związana ze wzrostem znaczenia płaszczyzny informacyjnej, kosztem płaszczyzny fizycznej. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, obserwując niezwykle silny wpływ rewolucji informatycznej przełomu XX i XXI wieku na funkcjonowanie państw i społeczeństw. Z jednej strony, trwa bezprecedensowy rozwój technologii informatycznych i związanych z nimi urządzeń, który sprawia, że diametralnie zmieniły one oblicze wielu obszarów ludzkiej działalności. Z drugiej — wiąże się z tym zjawiskiem rosnące uzależnienie od ich wykorzystania, a co za tym idzie, od ich niezawodności. Dynamiczny postęp technologiczny, obserwowany od drugiej połowy XX wieku, przyniósł jednak nieoczekiwane konsekwencje: nie tylko istotne korzyści, lecz także coraz wyraźniejsze zagrożenia. Państwo polskie reaguje na zmieniające się otoczenie w sferze teleinformatycznej wprowadzając szereg rozwiązań i mechanizmów prawno-decyzyjnych na zagrożenia związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1649
ISBN: 9788380121713
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lakomy_Polityka_bezpieczenstwa_teleinformatycznego_Polski.pdf587,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons