Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1653
Tytuł: Psychologia i film
Autor: Brol, Michał
Słowa kluczowe: psychologia; film; wykorzystanie filmu w edukacji
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Brol, A. Skorupa (red.), "Psychologiczna praca z filmem" (S. 11-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The main objective of this chapter is to analyze the relation of psychology and film, taking into account their common beginning and history. The author discusses the possibility of using movies in learning and teaching of psychology. He introduces the main concepts and controversies in the relation between psychology and film. In this chapter you can find comprehensive coverage of the relation of these two disciplines: psychology and the art of film — with examples and applications of the film. The author presents different reasons for the use of movies in education, discusses the dilemmas associated with it and gives practical tips.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1653
ISBN: 9788380121164
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brol_Psychologia_i_film.pdf508,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons