Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1654
Title: Polityczny i wojskowy wymiar stosunków polsko-amerykańskich w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku
Authors: Czornik, Katarzyna
Lakomy, Miron
Keywords: relacje polityczne polsko-amerykańskie; relacje wojskowe polsko-amerykańskie; klientelizm; stosunki polsko-amerykańskie
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. 417-441). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi stanowią bez wątpienia jeden z priorytetów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Począwszy od okresu transformacji ustrojowej, to właśnie w Waszyngtonie upatrywano głównego sojusznika Polski w drodze do pełnej demokratyzacji, uzyskania gwarancji bezpieczeństwa i integralności terytorialnej, a także uniezależnienia się od szeroko pojętych wpływów wschodnich. Przez ostatnie 25 lat istnienia III RP żadna w ekip rządzących nie podważała zasadności zbliżenia z USA, podtrzymywania bliskich relacji, a nawet traktowania Stanów Zjednoczonych w kategoriach strategicznego sojusznika Polski. Rozbieżności można było jednak zaobserwować co do stopnia traktowania Waszyngtonu w kategoriach strategicznego partnera, a nawet w pewnym sensie „wyroczni” dla kierunków i zaangażowania w polskiej polityce zagranicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1654
ISBN: 9788380121713
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czornik_Polityczny_i_wojskowy_wymiar_stosunkow_polsko_amerykanskich_w_pierwszej_i_drugiej_dekadzie_XXI_wieku.pdf575,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons