Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1657
Tytuł: Wybrane cechy pacjenta i terapeuty a powodzenie psychoterapii na przykładzie filmu "Buntownik z wyboru" (Good Will Hunting)
Autor: Kleszcz-Szczyrba, Renata
Słowa kluczowe: Buntownik z wyboru; Good Will Hunting; cechy pacjenta; psychoterapia; cechy terapeuty
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Brol, A. Skorupa (red.), "Psychologiczna praca z filmem" (S. 151-182). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The chapter discussed the issue related to the factors healers in psychotherapy (on the patient and psychotherapist), which may be important for the success of psychotherapy regardless of the theoretical approach in which the therapist works. Discusses the characteristics of the patient associated with successful psychotherapy: motivation and the level of disorder, as well as the characteristics associated with successful psychotherapist psychotherapy: mental health therapist and his qualifications and experience, the importance of the therapeutic relationship to the success of psychotherapy and the phenomenon of transference in the therapeutic relationship.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1657
ISBN: 9788380121164
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kleszcz_Szczyrba_Wybrane_cechy_pacjenta_i_terapeuty.pdf489,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons