Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16596
Title: W pełni ludzie. Osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną przez pryzmat nauczania Kościoła katolickiego
Authors: Maliszewska, Anna
Keywords: człowieczeństwo; osoby nieużywające rozumu; głęboka niepełnosprawność intelektualna; rozumność i wolność osoby ludzkiej; teologia niepełnosprawności
Issue Date: 2018
Citation: Studia Bobolanum, Nr 2 (2018), s. 45-76
Abstract: Twierdzenie o pełnym człowieczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną jest dobrze ugruntowane w nauczaniu Kościoła katolickiego. Z drugiej strony wydaje się, że większość wypowiedzi Magisterium dotyczących istoty człowieczeństwa w żaden sposób nie odnosi się do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie problematyczne są wątki dotyczące rozumności i wolności człowieka. Niniejszy tekst opierając się na nauczaniu Kościoła katolickiego i czerpiąc z niego argumenty, chce ukazać osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną jako posiadające i realizujące pełnię człowieczeństwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16596
DOI: 10.30439/SB.2018.2.3
ISSN: 1642-5650
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewska_w_pelni_ludzie.pdf634,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons