Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1661
Tytuł: Między genami a środowiskiem : różnice indywidualne i ich społeczne konsekwencje na przykładzie filmu "Miasto Boga"
Autor: Skorupa, Agnieszka
Słowa kluczowe: Miasto Boga; Cidade de Deus; determinacja genetyczna; dzielnice biedy
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Brol, A. Skorupa (red.), "Psychologiczna praca z filmem" (S. 341-378). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Chapter is focused on reflections about genetic and environmental determinants of individual differences and their social consequences. The illustration of those issues we can find in franco‑brasilian movie production entitled “City of God” (2002, directors: Fernando Meirelles and Kátia Lund). The action of the film takes place in an authentic Rio de Janeiro’s shanty town. Brazilian favelas are full of poverty, violence, drug trafficking, uncontrolled access to guns, as well as, they provide very limited career paths. Chapter is an attempt of finding the answer on such questions as: To what level inborn potential of individuals can be realised in environment full of deprivation? Why some individuals are sharing their sad lot with others and why some individuals can fully realise themselves in favelas? The analyse is done from the individual differences perspective.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1661
ISBN: 9788380121164
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skorupa_Miedzy_genami_a_srodowiskiem.pdf530,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons