Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16658
Title: Puszcza Białowieska : miniprzewodnik naukowy
Authors: Chylarecki, Przemysław
Gutowski, Jerzy M.
Jaroszewicz, Bogdan
Kowalczyk, Rafał
Kujawa, Anna
Latałowa, Małgorzata
Mikusiński, Grzegorz
Orczewska, Anna
Samojlik, Tomasz
Selva, Nuria
Wesołowski, Tomasz
Zimny, Marcelina
Żmihorski, Michał
Keywords: Puszcza Białowieska; przewodnik
Issue Date: 2020
Publisher: Białowieża : Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Abstract: "Dzisiejsza roślinność Puszczy jest wynikiem procesów ekologicznych, które kształtowały ją od schyłku ostatniego zlodowacenia, kiedy ocieplenie klimatu umożliwiło rozwój ekosystemów leśnych na tym terenie. Około 12 tysięcy lat temu rozprzestrzeniły się tu lasy sosnowo-brzozowe, a następnie kolejno przybywały inne gatunki drzew, które wędrowały z cieplejszych rejonów Europy, gdzie przetrwały okres zlodowacenia. Stopniowo wzbogacały one tutejsze lasy i powodowały ich zróżnicowanie w zależności od warunków siedliskowych. Do pierwszych przybyszów, po sośnie i brzozie, należały wiąz i leszczyna, a między ok. 9300 a 3800 lat temu miał miejsce najbujniejszy rozwój wielogatunkowych, mieszanych lasów liściastych." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16658
ISBN: 978-83-932502-8-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orczewska_Puszcza_Bialowieska_miniprzewodnik_naukowy.pdf1,99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons