Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16732
Title: Павел Руднев, Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950–2010-е, Новое Литературное Обозрение, Москва 2018 : recenzja
Other Titles: Drama pamâti : očerki istorii rossijskoj dramaturgii : 1950–2010-е : recenzja
Authors: Charko-Klekot, Paulina
Keywords: recenzja; Paweł Rudniew
Issue Date: 2019
Citation: "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" T. 29 (2019), s. 143-150
Abstract: "Zmęczony dyskursem opartym na opozycjach sowieckie–antysowieckie/postsowieckie, badacz postanowił przedstawić inne spojrzenie na historię dramatu — w miejsce odżegnywania się od sztuk napisanych w Związku Radzieckim Rudniew postuluje odszukanie w nich korzeni współczesnych procesów teatralnych. Podczas premiery książki literaturoznawca mówił, że kierowała nim potrzeba połączenia twórczości różnych pokoleń dramaturgów, zniwelowania przepaści, która zbytnimi uproszczeniami doprowadziła do bardzo jednoznacznych (o)sądów." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16732
DOI: 10.31261/RSL.2019.29.09
ISSN: 2353-9674
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Charko-Klekot_recenzja_Drama_pamati_ocerki_istorii_rossijskoj_dramaturgii.pdf294,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons