Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1676
Tytuł: Polska wobec wzrastającej potęgi Chin : próba oceny szans i zagrożeń
Autor: Okraska, Tomasz
Słowa kluczowe: ChRL; Polska a ChRL; Chiny jako mocarstwo; Chiny; Polska a Chiny
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. S. 566-585). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Jednym z najbardziej istotnych dla współczesnej przestrzeni międzynarodowej problemów jest proces zmiany globalnego układu sił, w tym zwłaszcza coraz większe znaczenie tzw. mocarstw wschodzących, uzyskiwane często kosztem Zachodu. W dyskursie na temat państw, które bądź to odzyskują dawną potęgę, bądź formułują zupełnie nową mocarstwową tożsamość, na plan pierwszy wysuwa się kwestia gwałtownie rosnącego potencjału Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny, począwszy od momentu odrodzenia swej państwowości pod kierunkiem partii komunistycznej, a szczególnie od przejęcia władzy przez Denga Xiaopinga w 1978 roku, pod względem osiągniętej potęgi i rozszerzenia geopolitycznego zakresu swoich interesów w sposób ewidentny wykroczyły poza rolę mocarstwa regionalnego. Obszarem coraz większego strategicznego zainteresowania Państwa Środka staje się także Europa, w tym również środkowowschodnia część Starego Kontynentu. Polska z kolei uznawana jest przez decydentów w Pekinie za naturalnego, z racji na swój obszar i potencjał ekonomiczny, lidera regionu. Tym samym musimy się zmierzyć z perspektywą wzrastającej chińskiej obecności już nie tyle u naszych drzwi, ale zakorzenionej w wielu sektorach funkcjonowania państwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1676
ISBN: 9788380121713
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Okraska_Polska_wobec_wzrastającej_potegi_Chin_Proba_oceny_szans_i_zagrozen.pdf548,12 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons