Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16777
Title: Laboratorium w pracowni: Chata polska AD 2015 : rekonesans
Authors: Gomóła, Anna
Pacukiewicz, Marek
Keywords: dom; dzieło sztuki; antropologia sztuki
Issue Date: 2015
Citation: Laboratorium Kultury, Nr 4 (2015), s. 195-215
Abstract: Artykuł stanowi analizę i interpretację prac przygotowanych przez studentów katowickiej ASP w ramach projektu „Laboratorium w pracowni: Chata polska AD 2015”. Twórczość artystyczna została w tym przypadku potraktowana jako swoisty rodzaj „źródła wywołanego” w sposób szczególny opisującego fenomen kulturowego wzoru domu we współczesnej kulturze polskiej. Okazuje się, że w ramach bogatego języka ekspresji artystycznej możemy odnaleźć stosunkowo ograniczoną (kulturowo) liczbę konotacji znaczeniowych związanych z pojęciem „domu”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16777
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gomola_Laboratorium_w_pracowni_Chata_polska_AD_2015.pdf380,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons