Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16889
Title: Świadectwa pamięci o ludziach kultury w Kronice "Nowej Książki" (1934-1939)
Authors: Gołda, Agnieszka
Kamińska, Anna Małgorzata
Keywords: Nowa Książka. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii”; ludzie kultury; analiza zawartości czasopisma
Issue Date: 2020
Citation: "Toruńskie Studia Bibliologiczne" Vol. 13, no 1 (2020), s. 175-198
Abstract: Jednym z przykładów czasopism fachowych okresu dwudziestolecia międzywojennego jest „Nowa Książka. 10 zeszytów rocznie poświęconych krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii”. Periodyk ukazywał się w latach 1934–1939 w Wydawnictwie Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego w Warszawie, pod redakcją filologa, krytyka literackiego i publicysty, Stanisława Lama. Na strukturę magazynu złożyły się artykuły naukowe, działy sprawozdawcze i rejestracyjne, a także Kronika, obejmująca drobne wzmianki na temat życia kulturalnego lat 30. XX w. Na podstawie krytycznej analizy treści tej sekcji ukazano sposoby upamiętniania ludzi polskiej kultury – literatów, badaczy literatury, tłumaczy, osób związanych ze sztuką oraz jej mecenasów.W Kronice najczęściej informowano o publikacjach poświęconych wybitnym osobowościom, o badaniach prowadzonych nad ich życiem i dokonaniami, nieco rzadziej o różnych formach promocji osiągnięć ludzi kultury, a sporadycznie o ich spuściźnie. Dział zawierał również nekrologi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16889
DOI: 10.12775/TSB.2020.008
ISSN: 2080-1807
2392-1633
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golda_Swiadectwa_pamieci_o_ludziach_kultury_w_Kronice_Nowej_Ksiazki_1934-1939.pdf490,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons