Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1692
Tytuł: Największe wyzwania i problemy Polski w relacjach z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów po 1990 roku
Autor: Łapaj, Justyna
Słowa kluczowe: Polska a Karaiby; Polska a Ameryka Łacińska; polityka zagraniczna Polski
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. 632-653). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP określa Amerykę Łacińską i Karaiby jako ważny obszar. Faktycznie jednak nigdy nie zajmował on szczególnie istotnego miejsca w polskiej dyplomacji. Uwarunkowania i doświadczenia polskiej polityki zagranicznej pozwalają domniemywać, że region ten w przyszłości również nie zyska priorytetowego znaczenia. Jest to determinowane wieloma czynnikami wynikającymi zarówno z licznych trudności towarzyszących współpracy z tym regionem, jak i ograniczonymi możliwościami naszego kraju, jeżeli chodzi o ekspansję na dalekie rynki, co powoduje, że polska polityka zagraniczna i współpraca gospodarcza ukierunkowane są głównie na tradycyjnych partnerów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1692
ISBN: 9788380121713
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lapaj_Najwieksze_wyzwania_i_problemy_Polski_w_relacjach_z_panstwami_Ameryki_Lacinskiej_i_Karaibow po 1990 roku.pdf609,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons