Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16965
Title: Ocalali z potopu. "Księga rozbitków" Sydora Reya jako robinsonada holokaustowa
Other Titles: Survivors of the Flood. The Book of the Wrecked by Sydor Rey as a Holocaust Robinsonade
Authors: Janik, Gaweł
Keywords: Sydor Rey; Zagłada; Holokaust; robinsonada
Issue Date: 2019
Citation: "Porównania"(Nr 2 (2019), s. 173-188
Abstract: Artykuł stanowi próbę odczytania zbioru opowiadań Księga rozbitków (1959) autorstwa polsko‑żydowskiego pisarza Sydora Reya jako specyficznego rodzaju robinsonady holokaustowej. Autor wskazuje, w jaki sposób utwór poruszający tematykę Zagłady przekształca tradycyjny model Defoe. Zwraca uwagę na zastosowaną w tomie metonimizację Holokaustu, który przedstawiony jest jako katastrofa, kataklizm czy klęska oraz zostaje przyrównany do starotestamentowego potopu. Badacz odczytuje Księgę rozbitków jako realizację robinsonady antyutopijnej, w której klasyczny mit metamorfozy rozbitka nie zostaje zrealizowany, co sprawia, że bohaterowie opowiadań nieustannie balansują na granicy życia i śmierci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16965
DOI: 10.14746/por.2019.2.11
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janik_Ocalali_z_potopu.pdf335,22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons