Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16970
Title: Proliferacyjne efekty fikcji : naśladowanie literatury jako zasada motywacji postępowania człowieka
Authors: Češka, Jakub
Mroczek, Izabela
Keywords: dzieło literackie; mimesis; interpretacja; narracja
Issue Date: 2015
Citation: "Er(r)go", Nr 30, z. 1, 2015, s. 23-50
Abstract: "Kiedy tylko zaczynamy mówić o literaturze – nie ma już ucieczki od wieloznaczności: ambiwalencji literatury z pewnością nie można rozstrzygnąć w sposób definitywny. Można byłoby oczywiście przytoczyć wiele dowodów na to, iż pewna „lepkość” tekstu literackiego i jego jednoczesna zdolność do wymykania się jednoznacznym osądom są przyczynami sprzecznych interpretacji i napędzają dynamikę pozostających we wzajemnym kontraście postaw teoretycznych – jednak przywołując konkretne spory egzegetów moglibyśmy niepotrzebnie sprawić mylne wrażenie, że to one są w niniejszym tekście najważniejsze [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16970
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceska_Proliferacyjne_efekty.pdf550,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons