Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16971
Title: Jak dotrzeć do fikcyjnych światów
Authors: Doležel, Lubomír
Mroczek, Izabela
Keywords: fikcja literacka; fikcja narracyjna; semantyka fikcji
Issue Date: 2015
Citation: "Er(r)go", Nr 30, z. 1, 2015, s. 9-21
Abstract: "Problem fikcyjności rozpatruję z pozycji teoretyka literatury (początkowo kształconego jako lingwista) i dlatego problemy, które prezentuję, formułowane są głównie w odniesieniu do fikcji literackiej, a zwłaszcza fikcji narracyjnej. W tym względzie moje teoretyczne rozważania o fikcji są przedłużeniem, czy raczej odrodzeniem, narratologii. Myślę, że fuzja narratologii z teorią fikcji jest konieczna, chociażby dlatego, że tylko teoria fikcji może rozróżnić narratywy fikcyjne od narratywów niefikcyjnych. O tym, że dąży się do tej fuzji, świadczy nie tylko dzisiejsza czeska narratologia, ale również rozwój narratologii w skali międzynarodowej. Mimo, że rozpocząłem konstruowanie teorii fikcji na narratywach literackich, nie oznacza to, że miałbym fikcyjność (właściwość bycia fikcyjnym) ograniczać do literatury narracyjnej [...]".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16971
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolezel_Jak_dotrzec.pdf490 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons