Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1698
Tytuł: Z Leśmiana
Autor: Noszczyk, Michał
Słowa kluczowe: Bolesław Leśmian; proza poetycka
Data wydania: 2014
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2014, nr 1/2, s. 309-316
Abstrakt: Z Leśmiana is a text devoid of any provocativeness; it is a short, traditional piece of prose. It has only one nameless female protagonist, because – as is the author’s intent – she reveals the feminine side of his soul. The story is related to a “discursive” text, because Michał Noszczyk – in the case he did not manage to finish his speech for the National Memetic Scientific Workshop – was to read this piece of poetic prose (or at least, suggest reading it to the participants). It seems fitting, inasmuch his – the author’s – main prop (along with the red shoes) is a cellphone.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1698
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noszczyk_Z_Lesmiana.pdf287,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons