Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1700
Tytuł: Redukcja transcendentalno-fenomenologiczna a modyfikacja neutralnościowa
Autor: Łaciak, Piotr
Słowa kluczowe: Edmund Husserl; fenomenologia; redukcja transcendentalno-fenomenologiczna; modyfikacja neutralnościowa; teza naturalnego nastawienia; phenomenology; transcendental-phenomenological reduction; neutral modification; natural attitude thesis
Data wydania: 2013
Źródło: "Folia Philosophica" T. 31 (2013), s. 61-83
Abstrakt: The paper addresses the relation between transcendental-phenomenological reduction and neutral modification in Edmund Husserl’s phenomenology. According to Husserl, there is both essential kinship and fundamental difference between them. What makes them akin is that they both are characterised as disconnection or bracketing judgement about natural world. What differs them, however, is that neutral modification is a kind of transformation of conviction of existence of the world into neutral consciousness, which does not constitute the world, whereas the transcendental- phenomenological reduction disconnects the world in a way which leads to uncovering the subjectivity that does constitute the world (and subjectivity that constitutes the world is not the neutral consciousness, but a thetic consciousness — positionales Bewusstsein). Hence, the transcendental-phenomenological disconnection of the world does not mean its neutralisation, but rather recognition of being of the world as a result of constitutive performances of transcendental subjectivity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1700
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Laciak_Redukcja_transcendentalno_fenomenologiczna_a_modyfikacja_neutralnosciowa.pdf288,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons