Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1702
Tytuł: W cieszyńskiej siedzibie Uniwersytetu Śląskiego
Autor: Rusek, Halina
Słowa kluczowe: Filia Uniwersytetu Śląskiego; Cieszyn
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 89-102). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the formation of the Branch of the University of Silesia in Cieszyn and its functioning until now. Structural and organizational changes within the Branch, as well as profiles of academic education, and the number of students in particular years were shown. Also, the people constituting the academic environment in Cieszyn were pointed out.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1702
ISBN: 9788322621851
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rusek_W_cieszynskiej_siedzibie_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf298,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons