Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1702
Title: W cieszyńskiej siedzibie Uniwersytetu Śląskiego
Authors: Rusek, Halina
Keywords: Filia Uniwersytetu Śląskiego; Cieszyn
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 89-102). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents the formation of the Branch of the University of Silesia in Cieszyn and its functioning until now. Structural and organizational changes within the Branch, as well as profiles of academic education, and the number of students in particular years were shown. Also, the people constituting the academic environment in Cieszyn were pointed out.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1702
ISBN: 9788322621851
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rusek_W_cieszynskiej_siedzibie_Uniwersytetu_Slaskiego.pdf298,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons