Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17041
Title: Pojęcie stosunku całości i części u Mukařovskiego w szerszej perspektywie mereologicznej i holistycznej
Authors: Fořt, Bohumil
Mroczek, Izabela
Keywords: mereologia; Gottfried Wilhelm Leibniz; holizm; Jan Christiaan Smuts; Jan Mukařovský; dzieło literackie
Issue Date: 2015
Citation: "Er(r)go", Nr 30, z. 1, 2015, s. 51-61
Abstract: "Mereologiczny model i holistyczne podejście bazują przede wszystkim na tych współczesnych ujęciach dzieła literackiego, jego semantyki i interpretacji, które traktują to dzieło jako specyficzną całość posiadającą swoją strukturę. Aksjomat ten jest oczywiście charakterystyczny także dla badań poetologicznych i estetyki Praskiej Szkoły Strukturalnej, która umiejscawia pojęcie struktury wręcz w swojej nazwie. Jan Mukařovský, główny teoretyk Szkoły Praskiej, w swoim ujęciu dzieła literackiego jako znaku o skomplikowanej strukturze, jako rozwojowej struktury literatury i jako znaczenia literackiego opartego na procesie, wskazuje cechy, które zasługują na ogląd w szerszych kontekstach historycznych [...]".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17041
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mroczek_Pojecie_stosunku.pdf396,67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons