Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17046
Title: Kultura, historia, książka - recenzja
Authors: Gołda, Agnieszka
Keywords: recenzja; kultura; historia; kultura książki; biblioteki
Issue Date: 2013
Citation: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, Nr 2 (13), (2013) s. 150-154
Abstract: Recenzja: Kultura, historia, książka : zbiór studiów / red. Anna Dymmel, Bożena Rejakowa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 633 s. – ISBN 978-83-7784-197-6
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17046
ISSN: 2451-2575
1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bajor_Kultura_historia_ksiazka_recenzja.pdf419,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons