Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1709
Tytuł: Nauczyciel - animator edukator sztuki (z problematyki uniwersyteckiego kształcenia artystycznego)
Autor: Solik, Ryszard
Słowa kluczowe: kształcenie artystyczne
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 143-152). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author presents the history of the formation of the field of study of the artistic- plastic education in Cieszyn university from the moment of its erection. He concentrates on the analysis of the process and contents of the pedagogical and artistic education of students in the context of their teacher and artistic development that is resolved in a given time-space.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1709
ISBN: 9788322621851
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Solik_Nauczyciel_animator_edukator_sztuki.pdf285,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons