Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1710
Tytuł: Podyplomowe studia humanistyczne i dwuspecjalizacyjne studia polonistyczno-pedagogiczne w cieszyńskiej uczelni
Autor: Bortliczek, Małgorzata
Łuc, Izabela
Słowa kluczowe: Filia Uniwersytetu Śląskiego; Cieszyn; Podyplomowe studia humanistyczne; studia polonistyczno-pedagogiczne
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 153-162). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The authors present the assumptions and realization of two didactic projects in the branch of the University of Silesia within the frame of the postgraduate studies in the 1998—1999 academic year. The studies offered education within the humanistic education, preparing students for teaching Polish in a primary school. The programmes of the studies and their realization were discussed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1710
ISBN: 9788322621851
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bortliczek_Podyplomowe_studia_humanistyczne.pdf291,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons