Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17107
Title: Początki referowania monologu wewnętrznego w czeskiej literaturze narracyjnej
Authors: Koten, Jiří
Mroczek, Izabela
Keywords: technika narracyjna; Lubomír Doležel; literatura czeska
Issue Date: 2015
Citation: "Er(r)go", Nr 30, z. 1, 2015, s. 91-106
Abstract: "W artykule będę się zajmować problematyką monologu wewnętrznego w czeskiej literaturze narracyjnej. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie mają prace Lubomíra Doležela, który badał monolog wewnętrzny w kontekście teorii typów wypowiedzi, co m.in. oznacza, że dał pierwszeństwo spojrzeniu systemowemu przed spojrzeniem rozwojowym. Monologi wewnętrzne Doležel uznał za jedno z następstw współczesnej prozy 3, jednak ową „współczesność” rozumiał raczej ahistorycznie, tj. wyłącznie na potrzeby swojego modelu strukturalnego. W studiach Doležela „współczesność” pojawia się w kontekście takich autorów, jak Karel Čapek, Ivan Olbracht czy Marie Pujmanová, i to w przeciwieństwie do autorów „klasycznych” tekstów narracyjnych, do których Doležel zalicza Boženę Němcovą czy Karla V. Raisa [...]".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17107
ISSN: 1508-6305
2544-3186
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koten_Poczatki_referowania.pdf468,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons