Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17140
Title: Lokalne komunikowanie publiczne w województwie śląskim - komunikat z badań
Other Titles: Local communication in Silesia province - research
Authors: Szostok, Patrycja
Rajczyk, Robert
Keywords: profil zaufany; ePUAP
Issue Date: 2013
Citation: "Rocznik Prasoznawczy" R. 7 (2013), s. 87-108
Abstract: Niniejszy artykuł stanowi komunikat z badań przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie 2878 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej – profilu zaufanego i poczty elektronicznej. Celem było stworzenie mapy komunikowania lokalnego w Polsce oraz diagnoza problemów tego procesu. Artykuł prezentuje wyniki uzyskane w województwie śląskim na podstawie kwestionariusza ankiety obejmującego pytania z zakresu polityki informacyjnej oraz prowadzonych działań public relations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17140
ISSN: 1897-5496
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szostok_Lokalne_komunikowanie_publiczne_w.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons