Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1718
Tytuł: Tożsamość w płynie: "homo aestheticus" między regałami
Autor: Sułkowska-Janowska, Mariola
Słowa kluczowe: tożsamość; homo aestheticus; performatywność; Bauman; estetyzacja; identity; performativity; aestheticisation
Data wydania: 2013
Źródło: "Folia Philosophica" T. 31 (2013), s. 231-240
Abstrakt: The paper deals with the problem which seems to be one of dominant features of postmodern discourse, that is, the problem of identity. The author supplements the philosophical and sociological attitude towards this issue with aesthetical context, which, as it shows up, defines some important elements that co-determine the process of postmodern auto-creation. The trans-categorial notion of “aesthetic identity”, emerging from this process, which exceeds and at the same time gathers different aspects of “identity” discourse, emphasises first of all the bodily aspect and its surprising, especially from the point of view of traditional philosophy, role in creating liquid, performative postmodern identity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1718
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sulkowska_Janowska_Tozsamosc_w_plynie_homo_aestheticus_miedzy_regalami.pdf257,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons