Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17213
Title: Listy ks. Alojzego Ficka z lat 1850-1861
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: Ks. Jan Alojzy Ficek; listy; Kościół na Górnym Śląsku; XIX w.
Issue Date: 1986
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 19/20, (1986/1987), s. 269-299
Abstract: Ks. Jan Alojzy Ficek (1790—1862) cieszy się zasłużoną sławą. Jego osoba i działalność społeczno-religijna były tematem licznych opracowań1. Każdy historyk zajmujący się historią Kościoła na Górnym Śląsku w XIX wieku prędzej czy później natknie się na wpływ tej wielkiej osobowości. Ks. Ficka należy postawić w szeregu wielkich postaci, do których w XIX wieku na Górnym Śląsku należeli: ks. J. Szaf ranek, ks. N. Bonczyk, ks. A. Stabik, ks. J. Kapica, ks. A. Skowroński. Wśród nich ks. A. Ficek, jak się wydaje, najbardziej zaważył na religijności Górnoślązaków. Ks. Alojzy Ficek urodził się 9 V 1790 r. w Wielkim Dobrzeniu. W 1814 r., po ukończeniu gimnazjum we Wrocławiu, podjął studia teologiczne we Wrocławiu. W tym samym jednak roku przeniósł się do Krakowa, do seminarium prowadzonego przez Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 VII 1817 r. W latach 1820—1826 był proboszczem w Ziemięcicach. W1826 r. objął parafię w Piekarach. Duszpasterzował w niej aż do końca swego życia. Zmarł 18II1862 r. w Piekarach i tam też został pochowany (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17213
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Listy_ks_Alojzego_Ficka.pdf909,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons