Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17244
Title: Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1863-1914 - recenzja
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: recenzja; Ks. Jan Górecki; pielgrzymki; Górny Śląsk; teologia
Issue Date: 1996
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 29, (1996), s. 434-438
Abstract: Recenzja: Ks. JAN GÓRECKI, Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869-1914, Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnośląski, Katowice 1994, ss. 224 plus zdjęcia i mapy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17244
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Pielgrzymki_na_Gornym_Slasku.pdf364,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons