Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1725
Tytuł: Antropologiczno-egzystencjalne podstawy Josepha Marechala studiów nad mistyką
Autor: Bańka, Aleksander R.
Słowa kluczowe: mistyka; zjednoczenie; intelekt możnościowy; centrum duszy; Bóg; człowiek; „ja” substancjalne; mysticism; possible intellect; centre of the soul; God; man; substantive ego
Data wydania: 2013
Źródło: "Folia Philosophica" T. 31 (2013), s. 259-283
Abstrakt: The paper aims at revealing theoretical basis of studies in mysticism conducted by Belgian Jesuit Joseph Maréchal. It is focused on the key issue of unification of man and God. This problem has its precisely defined, anthropological and existential context which in Maréchal’s work comes down to the question on the nature of the substantial centre of the soul in which this unification shall take place. The paper argues that in Maréchal’s analysis the centre of the soul, or substantial ego, equates with the possible intellect and in some cases it might be taken as not only the ontic basis for acts of cognition, but also for mystical phenomena.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1725
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Banka_Antropologiczno_egzystencjalne_podstawy_Josepha_Marechala_studiow_nad_mistyka.pdf306,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons