Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17284
Title: Zrozumieć fenomen Innego/Obcego - recenzja
Authors: Warchala, Jacek
Keywords: Małgorzata Karwatowska; Robert Litwiński; Adam Siwiec; recenzja
Issue Date: 2019
Citation: "Etyka", T. 58, nr 1, 2019, s. 268-276
Abstract: "Obszerna dwutomowa praca zbiorowa Obcy/Inny. Analiza przypadków (2017) i Obcy/Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych (2018) pod redakcją naukową Małgorzaty Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego i Adama Siwca pomyślana została jako próba przybliżenia tematyki bardzo aktualnej i – by tak rzec – ciągle bardzo gorącej: jak my, współcześni Polacy, rozumiemy problem obcości; w jaki sposób kształtował się nasz stosunek do przybyszów i cudzoziemców; jak historia zdeterminowała nasze dzisiejsze rozumienie tych, którzy przychodzą do nas jako obcy; jak to się ujawnia w języku, a zatem i w systemie pojęć; jak dziś radzimy sobie z naszym stosunkiem do „ludzi stamtąd” - z emigrantami, ale też, jak się to stało, że obcym może być „ktoś z nas”, tyle że o innych poglądach i nieco innej hierarchii wartości? W obu tomach dominuje ujęcie komunikacyjne zagadnienia Obcego/Innego, a zatem nie tyle opis samego wydarzenia absorbuje uwagę autorów, co jego późniejsza interpretacja tekstowa [...]". Recenzja: Obcy inny : analiza przypadków / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. - 360 s. ; 25 cm; Obcy, inny : propozycje aplikacji pojęciowych / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - 371 s. ; 25 cm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17284
DOI: 10.14394/etyka.1271
ISSN: 0014-2263
2392-1161
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warchala_Zrozumec_fenomen.pdf356,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons