Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17332
Title: W stronę resocjalizacji – perspektywa historyczna i współczesna (wstęp)
Authors: Raś, Danuta
Keywords: Chowanna; wstęp
Issue Date: 2019
Citation: "Chowanna" 2019, t. 2, s. 13-15
Abstract: Pół wieku temu, w roku 1971, ukazała się ważna publikacja naukowa Czesława Czapówa i Stanisława Jedlewskiego Pedagogika resocjalizacyjna. Odpowiadała wtedy na pilne zapotrzebowanie społeczne wychowawców w zakładach resocjalizacyjnych i teoretyków zajmujących się problemem resocjalizacji, niedostosowania społecznego, prawa, psychologii i pedagogiki specjalnej. Wydanie Pedagogiki resocjalizacyjnej było poprzedzone ukazaniem się prac znaczących dla znajomości specyfiki przestępczości nieletnich i dorosłych w Polsce po II wojnie światowej, jak praca Stanisława Jedlewskiego Nieletni w zakładach poprawczych (1962) oraz publikacja Adama Podgóreckiego Socjologia prawa (1966)...
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17332
DOI: 10.31261/CHOWANNA.2019.53.02
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ras_W_strone_resocjalizacji.pdf273,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons