Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17468
Title: Od Redaktora
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: Chowanna; czsopisma; zdrowie; pedagogika zdrowia
Issue Date: 2002
Citation: Chowanna, 2002, t. 1, s. 5-12
Abstract: Celem przygotowanego opracowania jest przybliżenie problemów zdrowia, a zwłaszcza kontekstów społecznych tego zagadnienia. Stało się to możliwe dzięki przyjęciu zaproszenia do napisania artykułów przez wybitnych profeso­rów, znawców problematyki. Pragnę zatem złożyć gorące podziękowania autorom tekstów, dzięki którym powstał kolejny numer „Chowanny”. Mamy nadzieję, że wzbudzą one zainteresowanie społeczności akademickiej, a także pedagogów praktyków, promotorów zdrowia i licznej rzeszy studentów wielu specjalności pedagogicznych, zwłaszcza pedagogiki zdrowia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17468
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Od_Redaktora.pdf375,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons