Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17552
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRode, Danuta-
dc.date.accessioned2020-12-04T06:38:58Z-
dc.date.available2020-12-04T06:38:58Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationChowanna, 2003, t. 1, s. 229-233pl_PL
dc.identifier.issn2353-9682-
dc.identifier.issn0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/17552-
dc.description.abstractKatedra Psychologii Klinicznej zorganizowała kolejną już IX Ogólno­polską Konferenq'ç Naukową z cyklu „Zastosowanie psychologii klinicz­nej w praktyce sądowej”. Zgromadziła ona liczne grono psychologów, praw­ników i pedagogów reprezentujących różne ośrodki uniwersyteckie w Pol­sce. Obecność przedstawicieli różnych dyscyplin umożliwiła dokonanie ana­lizy przestępczości nieletnich zarówno z punktu widzenia prawa i wymiaru sprawiedliwości, jak i z obszaru psychologicznej diagnozy uwarunkowań przestępczości nieletnich, pomocy psychologicznej oraz psychologiczno-peda­gogicznych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych[...]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectPsychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich — podłoże, geneza, motywypl_PL
dc.subjectkonferencjapl_PL
dc.subjectKatedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.titleSprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Psychologiczne uwarunkowania przestępczości nieletnich - podłoże, geneza, motywy" zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w dniach 9-11 grudnia 2002 rokupl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalChowannapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rode_Sprawozdanie_z_IX_Ogolnopolskiej_Konferencji_Naukowej.pdf372,6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons